Vanuit de ervaring met de opvoeding van mijn eigen honden en de begeleidingen die ik doorheen de jaren gedaan heb, ben ik er van overtuigd dat zowel strafgerichte opvoeding (dominantiemodel) als beloningsgerichte opvoeding (trainingsmodel) niet het pad zijn dat ik wil bewandelen.

Beide modellen vertrekken vanuit het gedrag van de hond, maar staan er niet of te weinig bij stil dat dit gedrag gestuurd wordt door de emoties en gevoelens van onze hond. Het draagt dan ook niet bij tot het welzijn van de hond en zijn mens dat we het gedrag proberen aan te passen (manipuleren) naar onze wensen, zonder te kijken waarom onze hond zich zo gedraagt.

Daarom dat ik me volledig aansluit bij de visie die de connectiemethode® inhoudt. Waarbij we naar elke mens en elke hond kijken als perfect zoals hij of zij is. En we jou vooral zien als verzorger van je hond, zodat je hem met begrip en geduld kan begeleiden. Zodat jij je hond in de juiste omstandigheden kan brengen waarin hij zich veilig kan voelen en zo vertrouwen kan ontwikkelen. Zodat jullie uiteindelijk allebei vreugde met elkaar kunnen beleven!

Meer weten over de connectiemethode® en Geert De Bolster? Klik even hier.